Szarliget Kozseg
Szarliget Kozseg  
Szárliget
 
Önkormányzati választás 2019.
 
Önkormányzat
 
Intézmények
 
Polgármesteri Hivatal
 Hírek 
Rendezvények
 
Civil Szervezetek
Szarliget Kozseg
Szarliget Kozseg
Szarliget Kozseg
Szarliget Kozseg
ÖNKORMÁNYZATIASP asp

TŰZMEGELŐZÉS
TÁJÉKOZTATÁS Csapadékvíz-elvezetés pályázat

EBÖSSZEÍRÁS 2018 EBÖSSZEÍRÓ ADATLAP

MÁV Tájékoztató Vágányzári információ 1
Vágányzári információ 2

ELFOGADOTT TAK Településképi Arculati Kézikönyv
Településkép védelmi rendelet

INFORMÁCIÓS PLAKÁTOK

TÁJÉKOZTATÁS Településképi Arculati Kézikönyv - Önkormányzat menüben

TÁJÉKOZTATÁS

GYORSHÍREK

Az avar és a kerti hulladék égetésére
vonatkozó szabályok az
-ÖNKORMÁNYZAT menüpontban
találhatóak meg.


Patika nyitvatartása Elérhető a Hírek, információk menüpont alatt!

Tájékoztatás hulladékszállításról Hírek, információk menüpontban olvasható!


Eboltási tájékoztató A hírek, információk menüpontban található!

FELHÍVÁS PARLAGFŰ
Parlagfű elleni védekezésről szóló felhívás az ÖNKORMÁNYZAT menüpontban található!


Legújabb hírek • Vértes-Gerecse Közösség tájékoztatója vállalkozók, gazdálkodók számára a Vidékfejlesztési Programban 2014-2020 között várható támogatásokról 


 • Vértes-Gerecse Közösség tájékoztatója önkormányzatok, civil szervezetek számára a Vidékfejlesztési Programban 2014-2020 között várható támogatásokról 

 • Vértes-Gerecse Közösség tájékoztatója a LEADER keretében a Vidékfejlesztési Programban 2014-2020 között várható támogatásokról 

 • Statisztika

  Statisztika

  Látogatottság hónapokra bontva


  Közadatok


  Szárligeti Újság

  2010. január

  2010. február

  2010. március

  2010. április - május

  2010. augusztus

  2010. szeptember

  2010. október

  2011. október


  Miniszteri oklevél Mezei Ferenc polgármesternek


  IDŐJÁRÁS

  Had- és Kultúrtörténeti Egyesület


  Mérgező élelmiszerek    

  Hirdetmény2019-12-11 15:29:17
  VADAK KILÖVÉSÉRŐL
  További részletek >>>


  HÓHELYZET!2019-12-02 11:36:33
  Tisztelt Lakosság!
  Önkormányzatunk hómunkásokat, illetve rakodógép-kezelőt keres azonnali kezdéssel!
  Bérezés megegyezés szerint!
  Mezei Ferenc polgármester
  További részletek >>>


  VÁLASZTÁSI EREDMÉNYEK2019-10-14 03:00:41
  További részletek >>>


  PLAKÁTOK2019-10-10 15:50:13
  További részletek >>>


  VÁLASZTÁSI HIRDETMÉNY2019-10-10 15:49:06

  Szárliget Község Jegyzője

  2067 Szárliget, Szent István tér 1.

  34/533-064; Fax: 34/433-896

  e-mail: jegyzo@szarliget.hu

  KRID: 301168921

  Helyi Választási Iroda Vezetője

   H I R D E T M É N Y

   A 2019. évi helyi önkormányzati választáson történő szavazás lebonyolításáról


  2019. október 13-án polgármester-, önkormányzati képviselő-, megyei önkormányzat választására és nemzetiségi önkormányzati megyei  és országos listás szavazásra is sor kerül a településen.

  A Tima Endre Általános Iskolában (2067 Szárliget, Iskola u. 3.) kialakított 2 szavazókörben 6:00 óra és 19:00 óra között gyakorolhatják a választópolgárok a választójogukat.

  Szavazni kizárólag személyesen lehet!

  Ha a választópolgár a szavazás napján nem tud megjelenni a szavazó helyiségben, mert egészségügyi állapota, fogyatékossága ebben megakadályozza, mozgóurnát kérhet. A kérelem kizárólag írásban nyújtható be és kizárólag ezen okok alapján, elektronikusan (ügyfélkapus azonosítással), levélben, vagy személyesen a Helyi Választási Irodában, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon. Mozgóurna igénylésére legkésőbb a szavazás napján 12:00 óráig van lehetőség, a szavazóhelyiségekben, a Szavazatszámláló Bizottságoknál.

   A Szárligeti Helyi Választási Bizottság három polgármesterjelöltet vett nyilvántartásba, így a szavazólapon három jelölt szerepel. Érvényesen szavazni egy jelöltre lehet, érvénytelen a szavazólap, ha nem tartalmaz szavazatot, vagy egynél több szavazatot tartalmaz. Polgármester a több szavazatot szerző jelölt lesz. Szavazategyenlőség esetén a választás eredménytelen, a HVB-nek időközi választást kell kiírnia.

   A Szárligeti Helyi Választási Bizottság 21 önkormányzati képviselőjelöltet vett nyilvántartásba, ebből aódóan 21 fő képviselőjelölt fog szerepelni az egyéni listás szavazólapon. A Szárliget településen megválasztható képviselők száma 6 fő, érvényesen szavazni legfeljebb hat jelöltre lehet. Érvényes a szavazólap, ha a jelöltek neve mellett található körben tollal írt, egymást metsző két vonallal egy, kettő, három, négy, öt, vagy hat főre adja le a választópolgár a szavazatát. Érvénytelen a szavazat, ha egyetlen jelöltre sem szavaz, vagy hatnál több jelöltre szavaz.

   A legtöbb érvényes szavazatot kapott 6 jelölt szerez mandátumot. Ha az utolsó helyen két vagy több jelölt között szavazategyenlőség van, a HVB sorsolással állapítja meg, hogy ki szerez mandátumot.

   A megyei önkormányzati választást szolgáló szavazólapon egy listára lehet érvényesen szavazni.

  A polgármester-, önkormányzati képviselő- és megyei önkormányzat szavazólapjai fehérek lesznek, melyekhez 1 db fehér színű borítékot kap a választópolgár, melybe a szavazólapokat elhelyezheti az urnába dobás előtt.

   A fentieken túlmenően azok a választópolgárok, akik valamilyen nemzetiséghez tartozóként regisztrálták magukat (településünkön összesen 5 fő) a központi névjegyzékben, október 13-án a területi- és országos nemzetiségi önkormányzatok választásán is szavazhatnak.

   A község választópolgárai közül 2 fő német, 1 fő roma, illetve 1 fő lengyel nemzetiséghez tartozóként regisztráltatta magát, így ezen nemzetiségek tekintetében sor fog kerülni a területi- és az országos önkormányzat választására is a településen, míg a görög nemzetiségként regisztrált 1 fő tekintetében az országos listára szavazhat az érintett választópolgár.

  Részükre a területi-és országos nemzetségi listákat tartalmazó, zöld színű szavazólapok is átadásra kerülnek, 1 db zöld színű borítékkal. Fontos érvényességi feltétel, hogy a zöld színű szavazólapokat csak a zöld színű borítékban szabad elhelyezni és a borítékokat le kell zárni!

  A borítékon kívüli és a le nem zárt borítékban lévő zöld szavazólapok érvénytelenek.

   A szavazóhelyiség 19:00 órai zárását, a szavazatok megszámlálását követően a HVB állapítja meg a polgármester- az önkormányzati képviselő-választás eredményeit.

   Szárliget, 2019. október 9.

   Tisztelettel:

   Szűcs Márta

  jegyző

  HVI vezető

  További részletek >>>


  BURSA PÁLYÁZAT!2019-10-01 15:41:02

  BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ: 2019. november 5. !
  További részletek >>>


  Közlemény jelölteknek2019-08-23 11:37:51

  Választási tájékoztató

  a 2019. évi önkormányzati választáson indulni szándékozó jelöltek számára

   A jelölt- és listaállítás általános szabályai

  A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán jelölt minden nagykorú magyar állampolgár, valamint az Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező nagykorú állampolgára lehet, aki a központi névjegyzékben szerepel.

  Míg az aktív választójognak, vagyis a szavazás jogának feltétele a magyarországi helyben lakás, addig a passzív választójognak, a választhatóságnak nem. Így az a nagykorú magyar állampolgár, aki magyarországi lakóhellyel nem rendelkezik, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán szavazati joggal nem, de passzív választójoggal rendelkezik, vagyis választható, feltéve, hogy kérelme alapján a központi névjegyzékben szerepel.

  Fontos szabály az is, hogy a választhatóság joga nem kötődik ahhoz a településhez, amelyben a jelölt lakcíme található, vagyis a választópolgár bármely településen, választókerületben választható.

  A választhatóság jogának korlátai

  Nem választható, vagyis nem lehet jelölt

  ·   akit bűncselekmény elkövetése vagy belátási képességének korlátozottsága miatt a bíróság a választójogból kizárt,

  ·   aki jogerős ítélet alapján szabadságvesztés büntetését tölti,

  ·   aki büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelését tölti,

  ·   aki a közügyek gyakorlásától eltiltó jogerős ítélet hatálya alatt áll,

  ·   az Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező állampolgára, ha az állampolgársága szerinti állam jogszabálya, bírósági vagy hatósági döntése alapján hazájában kizárták e jog gyakorlásából.

  A 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú településen a képviselők választása ún. egyéni listás választási rendszerben történik.Ebben a választástípusban a település egésze alkot egy választókerületet. A képviselők száma a lakosságszám arányában változik a következők szerint:

  -100 lakosig 2 fő,

  -1000 lakosig 4 fő,

  5000 lakosig 6 fő,

  -10 000 lakosig 8 fő.

  A települési önkormányzat képviselő-testülete tagjainak számát a helyi választási iroda vezetője határozta meg a 2019. január 1-jei lakosságszám alapján.

  Jelölés

  Egyéni listás képviselőjelölt az lehet, akit a település választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott. A jelöléshez szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője állapítja meg 2019. augusztus 8-án.

  Ajánlás

  Jelöltet ajánlani csak az illetékességgel rendelkező (az indulás helye szerinti) helyi választási iroda által kiadott, sorszámmal ellátott ajánlóíven lehet. A helyi választási irodák elérhetősége.

  Az ajánlóívek igénylése

  Ajánlóívet a választás kitűzését követően a független jelöltként indulni kívánó választópolgár, illetve a területi választási bizottság/Nemzeti Választási Bizottság által jogerősen nyilvántartásba vett jelölő szervezet – a képviseletére jogosult személy útján – igényelhet. Az igény bejelentésére az A4 jelű formanyomtatvány szolgál, amelyet az indulás helye szerinti helyi választási irodában bárki, meghatalmazás nélkül leadhat.

  Fontos, hogy ajánlóívet csak olyan választópolgár számára lehet igényelni, aki az igény benyújtásakor választójoggal rendelkezik.

  Jogszabályba ütközik az ajánlóív iránti igény, és emiatt nincs mód az ajánlóívek kiadására amennyiben az igény benyújtásakor

  ·    a jelölő szervezet nyilvántartásba vétele még nem emelkedett jogerőre,

  ·    a jelöltként indulni szándékozónak nincs választójoga, vagy

  ·    korábban fogadott el olyan jelölést, amely összeférhetetlen jelenlegi jelölésével.

  A választópolgár az egyéni listás jelöltséggel egyidejűleg ugyanazon településen egy polgármesteri és a települést magába foglaló megyében egy megyei listás jelöltséget fogadhat el.

  Az ajánlóívek átvétele

  A helyi választási iroda legkorábban a szavazást megelőző 50. napon, azaz 2019. augusztus 24-én (szombaton) 8.00 és 16.00 óra között adja át az igényelt mennyiségű ajánlóívet az igénylőnek.

  Ezt követően az ajánlóívek igénylésére és átvételére munkanapokon hivatali időben van lehetőség.

  Az ajánlóívek leadása

  Az összes ajánlóíves vissza kell szolgáltatni 201. szeptember 9-én 16.00 óráig a helyi választási irodának. azt az ajánlóívet, amely nem tartalmaz ajánlást, legkésőbb a szavazást megelőző 33. napon, azaz 2019. szeptember 10-én 16.00 óráig kell visszaadni. Ajánlást nem tartalmazó ún. üres ajánlóív az, amely semmilyen adatot nem tartalmaz. Nem tekinthető üres ívnek az az ajánlóív, amelyen a beírt adatot áthúzták, kisatírozták, korrektorral vagy egyéb módon olvashatatlanná tették.

  Az ajánlóíveket bárki, meghatalmazás nélkül visszaadhatja a helyi választási irodának.

   Az egyéni listás jelölt kiesése

  A jelölt kiesik, ha

  - elhunyt,

  - a választójoga megszűnt,

  - a jelöltet állító jelölő szervezetet a választási bizottság törli a jelölő szervezetek nyilvántartásából,

  - a jelölésről 2019. október 12-én 16.00 óráig az L7 nyomtatványon lemond.

  A lemondó nyilatkozatot az indulás helye szerinti helyi választási irodához kell eljuttatni, személyesen vagy meghatalmazott által. A lemondás a nyilatkozatnak a választási iroda általi átvételével hatályosul, feltéve, hogy a benyújtás a fentiekben jelzett határidőig megtörtént. A lemondással kapcsolatos jogértelmezést a 4/2018. NVB iránymutatás tartalmazza. 

  További részletesebb tájékoztatást a valasztas.hu oldalon találhatnak.

  Szárliget, 2019. augusztus 6.

  Szűcs Márta

  HVI vezető

  További részletek >>>


  Választási közlemény2019-08-08 14:33:31

  Tájékoztatom Szárliget község választópolgárait, leendő jelöltjeit, hogy a 2019. október 13-án megtartásra kerülő helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása kapcsán

  a) önkormányzati képviselő jelöléséhez 20 (húsz) db érvényes ajánlás

  b) polgármester-jelölt állításához 60 (hatvan) db érvényes ajánlás

  szükséges.

  Az ajánlások száma megállapításának alapja a 2019. augusztus 7-én nyilvántartott választópolgárok száma, amely Szárliget településen 1985 fő.

  Egyéni képviselő-jelölt az lehet, akit a település választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánl.

  Polgármester-jelölt az lehet, akit a település választópolgárainak legalább 3%-a jelöltnek ajánl.

   

  Szárliget, 2019. augusztus 8.

   

  Szűcs Márta sk.

  HVI vezető

  További részletek >>>


  BÚCSÚ 2019.2019-07-15 15:09:16
  Búcsú
  További részletek >>>


  Telefonos elérhetőségeink2019-06-05 15:30:49
  Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a vezetékes telefonvonalunk újra működik!
  Az alábbi mobil elérhetőségeken is állunk rendelkezésükre:

  SZŰCS MÁRTA jegyző: 30/701-3533
  Titkárság, igazgatás: 30/978-9081
  ADÓÜGY: 30/352-7523
  Szociális és anyakönyvi ügyek: 30/332-2245


  További részletek >>>


  Hulladéknaptár 20192019-03-25 14:01:31
  Hulladéknaptár 2019
  További részletek >>>


  Elektronikus ügyintézés2019-03-12 12:53:10
  További részletek >>>


  Tájékoztatás határozatokról2019-02-27 12:14:24

  Tisztelt Lakosság!

   A napokban megkezdődött Szárliget községben az építményadó és a gépjárműadó határozatok postázása. Határozatot csak akkor kapnak az adózók, ha valamely adónemben adómérték változás volt.

  Így történt ez például az építményadó esetében is, ahol a kedvezményes adómérték 16.000,- Ft/évről 18.000,- Ft/év-re emelkedett.

   A határozatok postázása után minden adófizetési kötelezettséggel érintett adózó kézhez fogja kapni a személyre szóló, ún. „ Számlaegyenleg értesítő”-jét (Adószámlakivonat) és az ehhez kapcsolódó átutalási postautalványokat (csekk) amelyen adónemenként feltüntetésre kerülnek a fizetendő összegek.

   Természetesen, az elmúlt évekhez hasonlóan az adó összegét két egyenlő részletben lehet pótlékmentesen kiegyenlíteni az aktuális év március 16. és szeptember 15. napjáig.

   Kérjük a fentiek szíves tudomásulvételét!

                                                                                                                       Szárligeti Polgármesteri Hivatal

  További részletek >>>


  Tájékoztatás a szárligeti2019-02-18 16:42:55
  Háziorvosi rendelési idő változásáról:
  Hétfő:            8 - 11
  Kedd:          12 - 15
  Szerda:         8 - 11
  Csütörtök:   12 - 15
  Péntek:         8 - 11
  További részletek >>>


  MANDÁTUMOK2019-02-12 13:30:26
  Mandátumok számának megállapítása
  További részletek >>>


  Szárliget Megalapozó Vizsgálata2019-01-15 14:27:24
  Településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök
  További részletek >>>


  TÁJÉKOZTATÁS2018-12-14 12:45:32
  Kút-tulajdonosok tájékoztatása
  További részletek >>>


  TÁJÉKOZTATÁS2018-11-07 09:22:11
  kutak engedélyezéséről
  További részletek >>>


  FELHÍVÁS2018-07-20 11:48:48
  Országos Mentőszolgálat
  További részletek >>>


  Tájékoztatás2018-06-12 09:53:27
  Szárliget Község Önkormányzatának központi e-mail cím megváltozott. Az új cím: polghivatal@szarliget.hu
  További részletek >>>


  Miniszteri elismerő oklevél2010-05-17 12:06:23

   


   

  Az Oktatási és Kultúrális Minisztérium elismerésben részesítette Mezei Ferenc polgármestert....

  További részletek >>>


  Szarliget Kozseg
  Szarliget Kozseg