Szarliget Kozseg
Szarliget Kozseg  
Szárliget
 
Önkormányzati választás 2019.
 
Önkormányzat
 
Intézmények
 
Polgármesteri Hivatal
 Hírek 
Rendezvények
 
Civil Szervezetek
Szarliget Kozseg
Szarliget Kozseg
Szarliget Kozseg
Szarliget Kozseg
ÖNKORMÁNYZATIASP asp

TŰZMEGELŐZÉS
TÁJÉKOZTATÁS Csapadékvíz-elvezetés pályázat

EBÖSSZEÍRÁS 2018 EBÖSSZEÍRÓ ADATLAP

MÁV Tájékoztató Vágányzári információ 1
Vágányzári információ 2

ELFOGADOTT TAK Településképi Arculati Kézikönyv
Településkép védelmi rendelet

INFORMÁCIÓS PLAKÁTOK

TÁJÉKOZTATÁS Településképi Arculati Kézikönyv - Önkormányzat menüben

TÁJÉKOZTATÁS

GYORSHÍREK

Az avar és a kerti hulladék égetésére
vonatkozó szabályok az
-ÖNKORMÁNYZAT menüpontban
találhatóak meg.


Patika nyitvatartása Elérhető a Hírek, információk menüpont alatt!

Tájékoztatás hulladékszállításról Hírek, információk menüpontban olvasható!


Eboltási tájékoztató A hírek, információk menüpontban található!

FELHÍVÁS PARLAGFŰ
Parlagfű elleni védekezésről szóló felhívás az ÖNKORMÁNYZAT menüpontban található!


Legújabb hírek • Vértes-Gerecse Közösség tájékoztatója vállalkozók, gazdálkodók számára a Vidékfejlesztési Programban 2014-2020 között várható támogatásokról 


 • Vértes-Gerecse Közösség tájékoztatója önkormányzatok, civil szervezetek számára a Vidékfejlesztési Programban 2014-2020 között várható támogatásokról 

 • Vértes-Gerecse Közösség tájékoztatója a LEADER keretében a Vidékfejlesztési Programban 2014-2020 között várható támogatásokról 

 • Statisztika

  Statisztika

  Látogatottság hónapokra bontva


  Közadatok


  Szárligeti Újság

  2010. január

  2010. február

  2010. március

  2010. április - május

  2010. augusztus

  2010. szeptember

  2010. október

  2011. október


  Miniszteri oklevél Mezei Ferenc polgármesternek


  IDŐJÁRÁS

  Had- és Kultúrtörténeti Egyesület


  Mérgező élelmiszerek    

  Vissza

  MANDÁTUMOK - 2019-02-12 13:30:26
  Mandátumok számának megállapítása

  Szárliget Község Jegyzője

  2067 Szárliget, Szent István tér 1.

  (: 34/533-064; Fax: 34/433-896

  e-mail: jegyzo@szarliget.hu

  KRID: 301168921

  Helyi Választási Iroda Vezetője

  Ikt. sz.:Szl/249-1/2019.

   Tárgy:  Mandátumok számának megállapítása

   
   Határozat

   Szárliget település önkormányzati képviselő-testülete megválasztandó tagjainak számát – a 2019. január 1-jei lakosságszám alapján – 6 (hat) főben állapítom meg.

  Elrendelem e határozat meghozatalának napján a határozat közzétételét a Szárligeti Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, valamint Szárliget Község Önkormányzatának honlapján (www.szarliget.hu).

  E határozat ellen igénybe vehető jogorvoslat – az irányadó jogszabály, illetve választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére történő hivatkozással – a Szárligeti Helyi Választási Bizottsághoz (2067 Szárliget, Szent István tér 1.; e-mail: jegyzo@szarliget.hu; hivatali kapu KRID:301168921) benyújtott – illetékmentes – kifogás. A kifogás benyújtására a központi névjegyzékben szereplő választópolgár jogosult.

  A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a határozat közlésének (közzétételének) napjától számított 3. (harmadik) napon, azaz 2019. február 15. napján 16.00 óráig megérkezzen a Helyi Választási Bizottsághoz.

  A kifogást írásban – személyesen, levélben, vagy elektronikus levélben eljuttatva – lehet benyújtani. A kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését és bizonyítékait, a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét, esetleg a lakcímétől eltérő postai értesítési címét, és a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját. A kifogás tartalmazhatja benyújtójának telefonszámát vagy elektronikus levélcímét, ill. kézbesítési megbízottjának nevét és elektronikus levélcímét.

   Indokolás

   A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (Övjt.) 3.§-a alapján a települési önkormányzat képviselő-testülete tagjainak számát a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása évének január 1-jei lakosságszáma alapján kell meghatározni.

  A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 306.§ (2) bekezdése értelmében a helyi választási iroda vezetője az általános választás évében február 15-ig határozatban állapítja meg a képviselő-testület megválasztandó tagjainak számát.

  A Ve. 306.§ (1) bekezdésének megfelelően a Nemzeti Választási Iroda közölte Szárliget település 2019. január 1-jei lakosságszámát, amely 2513 fő.

  Az Övjt. 4.§-a értelmében a 10.000 vagy ennél kevesebb lakosú település egy választókerületet alkot, amelyben 5.000 fő lakosig a képviselők száma 6 (hat) fő.

  Mindezekre figyelemmel határozatom rendelkező részében döntöttem a mandátumok számának megállapításáról.

  Határozatom a hivatkozott jogszabályi rendelkezéseken, illetve a Ve. 66.§ (3) bekezdésén és 307/P.§ (1) bekezdés b) pontján alapszik.

  A jogorvoslat lehetőségéről és módjáról a Ve. 208.§-a, 210.§ (1) bekezdése és 212.§-a alapján adtam tájékoztatást.

  A jogorvoslat illetékmentességét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.§ (2) bekezdés 1. pontja mondja ki.

  Szárliget, 2019. február 12.

   Szűcs Márta s.k.

  jegyző

  HVI vezető

   

  Szarliget Kozseg
  Szarliget Kozseg