Szarliget Kozseg
Szarliget Kozseg  
Szárliget
 
VÁLASZTÁS 2019.
 
Önkormányzat
 
Intézmények
 
Polgármesteri Hivatal
 Hírek 
Rendezvények
 
Civil Szervezetek
Szarliget Kozseg
Szarliget Kozseg
Szarliget Kozseg
Szarliget Kozseg
ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 2019.

ASP asp

TŰZMEGELŐZÉS
TÁJÉKOZTATÁS Csapadékvíz-elvezetés pályázat

EBÖSSZEÍRÁS 2018 EBÖSSZEÍRÓ ADATLAP

MÁV Tájékoztató Vágányzári információ 1
Vágányzári információ 2

ELFOGADOTT TAK Településképi Arculati Kézikönyv
Településkép védelmi rendelet

INFORMÁCIÓS PLAKÁTOK

TÁJÉKOZTATÁS Településképi Arculati Kézikönyv - Önkormányzat menüben

TÁJÉKOZTATÁS

GYORSHÍREK

Az avar és a kerti hulladék égetésére
vonatkozó szabályok az
-ÖNKORMÁNYZAT menüpontban
találhatóak meg.


Patika nyitvatartása Elérhető a Hírek, információk menüpont alatt!

Tájékoztatás hulladékszállításról Hírek, információk menüpontban olvasható!


Eboltási tájékoztató A hírek, információk menüpontban található!

FELHÍVÁS PARLAGFŰ
Parlagfű elleni védekezésről szóló felhívás az ÖNKORMÁNYZAT menüpontban található!


Legújabb hírek • Vértes-Gerecse Közösség tájékoztatója vállalkozók, gazdálkodók számára a Vidékfejlesztési Programban 2014-2020 között várható támogatásokról 


 • Vértes-Gerecse Közösség tájékoztatója önkormányzatok, civil szervezetek számára a Vidékfejlesztési Programban 2014-2020 között várható támogatásokról 

 • Vértes-Gerecse Közösség tájékoztatója a LEADER keretében a Vidékfejlesztési Programban 2014-2020 között várható támogatásokról 

 • Statisztika

  Statisztika

  Látogatottság hónapokra bontva


  Közadatok


  Szárligeti Újság

  2010. január

  2010. február

  2010. március

  2010. április - május

  2010. augusztus

  2010. szeptember

  2010. október

  2011. október


  Miniszteri oklevél Mezei Ferenc polgármesternek


  IDŐJÁRÁS

  Had- és Kultúrtörténeti Egyesület


  Mérgező élelmiszerek    

  Vissza

  MANDÁTUMOK - 2019-02-12 13:30:26
  Mandátumok számának megállapítása

  Szárliget Község Jegyzője

  2067 Szárliget, Szent István tér 1.

  (: 34/533-064; Fax: 34/433-896

  e-mail: jegyzo@szarliget.hu

  KRID: 301168921

  Helyi Választási Iroda Vezetője

  Ikt. sz.:Szl/249-1/2019.

   Tárgy:  Mandátumok számának megállapítása

   
   Határozat

   Szárliget település önkormányzati képviselő-testülete megválasztandó tagjainak számát – a 2019. január 1-jei lakosságszám alapján – 6 (hat) főben állapítom meg.

  Elrendelem e határozat meghozatalának napján a határozat közzétételét a Szárligeti Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, valamint Szárliget Község Önkormányzatának honlapján (www.szarliget.hu).

  E határozat ellen igénybe vehető jogorvoslat – az irányadó jogszabály, illetve választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére történő hivatkozással – a Szárligeti Helyi Választási Bizottsághoz (2067 Szárliget, Szent István tér 1.; e-mail: jegyzo@szarliget.hu; hivatali kapu KRID:301168921) benyújtott – illetékmentes – kifogás. A kifogás benyújtására a központi névjegyzékben szereplő választópolgár jogosult.

  A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a határozat közlésének (közzétételének) napjától számított 3. (harmadik) napon, azaz 2019. február 15. napján 16.00 óráig megérkezzen a Helyi Választási Bizottsághoz.

  A kifogást írásban – személyesen, levélben, vagy elektronikus levélben eljuttatva – lehet benyújtani. A kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését és bizonyítékait, a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét, esetleg a lakcímétől eltérő postai értesítési címét, és a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját. A kifogás tartalmazhatja benyújtójának telefonszámát vagy elektronikus levélcímét, ill. kézbesítési megbízottjának nevét és elektronikus levélcímét.

   Indokolás

   A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (Övjt.) 3.§-a alapján a települési önkormányzat képviselő-testülete tagjainak számát a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása évének január 1-jei lakosságszáma alapján kell meghatározni.

  A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 306.§ (2) bekezdése értelmében a helyi választási iroda vezetője az általános választás évében február 15-ig határozatban állapítja meg a képviselő-testület megválasztandó tagjainak számát.

  A Ve. 306.§ (1) bekezdésének megfelelően a Nemzeti Választási Iroda közölte Szárliget település 2019. január 1-jei lakosságszámát, amely 2513 fő.

  Az Övjt. 4.§-a értelmében a 10.000 vagy ennél kevesebb lakosú település egy választókerületet alkot, amelyben 5.000 fő lakosig a képviselők száma 6 (hat) fő.

  Mindezekre figyelemmel határozatom rendelkező részében döntöttem a mandátumok számának megállapításáról.

  Határozatom a hivatkozott jogszabályi rendelkezéseken, illetve a Ve. 66.§ (3) bekezdésén és 307/P.§ (1) bekezdés b) pontján alapszik.

  A jogorvoslat lehetőségéről és módjáról a Ve. 208.§-a, 210.§ (1) bekezdése és 212.§-a alapján adtam tájékoztatást.

  A jogorvoslat illetékmentességét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.§ (2) bekezdés 1. pontja mondja ki.

  Szárliget, 2019. február 12.

   Szűcs Márta s.k.

  jegyző

  HVI vezető

   

  Szarliget Kozseg
  Szarliget Kozseg