Szarliget Kozseg
Szarliget Kozseg  
Szárliget
 OGY VÁLASZTÁS 2018. 
Önkormányzat
 
Intézmények
 
Polgármesteri Hivatal
 Hírek 
Rendezvények
 
Civil Szervezetek
Szarliget Kozseg
Szarliget Kozseg
Szarliget Kozseg
Szarliget Kozseg
TÁJÉKOZTATÁS Csapadékvíz-elvezetés pályázat

EBÖSSZEÍRÁS 2018 EBÖSSZEÍRÓ ADATLAP

MÁV Tájékoztató Vágányzári információ 1
Vágányzári információ 2

ELFOGADOTT TAK Településképi Arculati Kézikönyv
Településkép védelmi rendelet

INFORMÁCIÓS PLAKÁTOK

TÁJÉKOZTATÁS Településképi Arculati Kézikönyv - Önkormányzat menüben

TÁJÉKOZTATÁS

GYORSHÍREK

Az avar és a kerti hulladék égetésére
vonatkozó szabályok az
-ÖNKORMÁNYZAT menüpontban
találhatóak meg.


Patika nyitvatartása Elérhető a Hírek, információk menüpont alatt!

Tájékoztatás hulladékszállításról Hírek, információk menüpontban olvasható!


Eboltási tájékoztató A hírek, információk menüpontban található!

FELHÍVÁS PARLAGFŰ
Parlagfű elleni védekezésről szóló felhívás az ÖNKORMÁNYZAT menüpontban található!


Legújabb hírek • Vértes-Gerecse Közösség tájékoztatója vállalkozók, gazdálkodók számára a Vidékfejlesztési Programban 2014-2020 között várható támogatásokról 


 • Vértes-Gerecse Közösség tájékoztatója önkormányzatok, civil szervezetek számára a Vidékfejlesztési Programban 2014-2020 között várható támogatásokról 

 • Vértes-Gerecse Közösség tájékoztatója a LEADER keretében a Vidékfejlesztési Programban 2014-2020 között várható támogatásokról 

 • Statisztika

  Statisztika

  Látogatottság hónapokra bontva


  Közadatok


  Szárligeti Újság

  2010. január

  2010. február

  2010. március

  2010. április - május

  2010. augusztus

  2010. szeptember

  2010. október

  2011. október


  Miniszteri oklevél Mezei Ferenc polgármesternek


  IDŐJÁRÁS

  Had- és Kultúrtörténeti Egyesület


  Mérgező élelmiszerek    

  Vissza

  PÁLYÁZAT - 2018-08-06 15:18:11
  JEGYZŐ munkakör betöltésére

  Szárliget Község Polgármesteri Hivatala

                         

  a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

  pályázatot hirdet

  Szárliget Község Polgármesteri Hivatala 

  jegyző

  munkakör betöltésére.

  A közszolgálati jogviszony időtartama:

  határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                         

  Foglalkoztatás jellege:

  Teljes munkaidő

  A vezetői megbízás időtartama:

  A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

  A munkavégzés helye:

  Komárom-Esztergom megye, 2067 Szárliget, Szent István tér 1.

  A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81.§ (3) bekezdésében és más jogszabályok által a jegyzői feladat- és hatáskörébe utalt feladatok ellátása.

  Az irányítása alá tartozó személyek száma: 6

  Jogállás, illetmény és juttatások:

  A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                         

  Pályázati feltételek:

           Magyar állampolgárság,

           Cselekvőképesség,

           Büntetlen előélet,

           Főiskola, igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettség vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség,,

           1-3 év jegyzői vagy aljegyzői szakmai tapasztalat, gyakorlat - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

           Közigazgatási szakvizsga,

           Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

  A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

           ASP rendszer ismerete

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

           Fényképes, szakmai önéletrajz (a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 8 § 1. sz. melléklete alapján • Motivációs levél • Iskolai végzettséget és képesítést igazoló bizonyítvány(ok) másolata • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy a kérelem feladását igazoló bizonylat másolata • Nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez való hozzájárulásról.

  A munkakör betölthetőségének időpontja:

  A munkakör legkorábban 2018. október 16. napjától tölthető be.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 28.

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mezei Ferenc polgármester nyújt, a 06307013532 -os telefonszámon.

  A pályázatok benyújtásának módja:

           Postai úton, a pályázatnak a Szárliget Község Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (2067 Szárliget, Szent István tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Szl/821-1/2018. , valamint a munkakör megnevezését: jegyző.

           Elektronikus úton Mezei Ferenc polgármester részére a polghivatal@szarliget.hu E-mail címen keresztül

           Személyesen: Mezei Ferenc polgármester, Komárom-Esztergom megye, 2067 Szárliget, Szent István tér 1. .

  A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 10.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

           www.szarliget.hu - 2018. augusztus 6.

  A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

  A nyertes pályázó 6 hónap próbaidő kikötése mellett, határozatlan időre kerül kinevezésre.

   

  Szarliget Kozseg
  Szarliget Kozseg